Institut Gosa

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Povećati slova
 • Default font size
 • povećavanje slova
 • Latinica
 • English
Reference

Reference

Elektronska pošta Štampa PDF

Međunarodni projekti:

 1. Centar izvrsnosti za nove tehnologije zavarivanja, nauku o materijalima i primenu inženjerskog softvera - W-Tech

Nacionalni projekti:

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja:

 1. Projekat Regionalni razvoj Bora P092999 | Detaljnije...

Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije:

Aktuelni:

 1. TR34028 - Istraživanje i optimizacija tehnoloških i funkcionalnih performansi ventilacionog mlina termoelektrane Kostolac B- nosilac projekta
 2. TR34022 - Sinteza dijamantskih prevlaka iz plamena ugljenovodonika tehnikom ravnog plamena- nosilac projekta
 3. TR 35046 - Primena savremenih mernih i proračunskih tehnika za izučavanje strujnih parametara ventilacionih sistema na modelu energetski izuzetno efikasnog (pasivnog) objekta
 4. OI 172040 - Struktura i dinamika molekulskih sistema u osnovnim i pobuđenim elektronskim stanjima
 5. TR 35042 - Istraživanje i razvoj alternativnih pogonskih sistema i goriva za gradske autobuse i komunalna vozila radi poboljšanja njihove energetske efikasnosti i ekoloških karakteristika
 6. TR-035045 - Naučno-tehnološka podrška unapređenju bezbednosti specijalnih drumskih i šinskih vozila
 7. TR172005 - Uticaj nano i mikrostrukturnih konstituenata na sintezu i karakteristike savremenih kompozitnih materijala sa metalnom osnovom
 8. TR 35024 – Istraživanje mogučnosti unapređenja tehnologije zavarivanja mikrolegiranih čelika
 9. TR34018 - Razvoj tehnologija proizvodnje i zavarivanja Al-Mg legura visoke čvrstoće za primenu u konstrukcijama drumskih i železničkih transportnih sredstava
 10. TR 45019 - Sinteza, razvoj tehnologija dobijanja i primena nanostrukturnih multifunkcionalnih materijala definisanih svojstava
 11. TR 46012- Istraživanje savremenih biotehnoloških postupaka u proizvodnji hrane za životinje u cilju povećanja konkurentnosti, kvaliteta I bezbednosti hrane
 12. TR 35021: Razvoj triboloških mikro/nano dvokomponentnih i hibridnih samopodmazujućih kompozita.
 13. TR 34016: Razvoj tehnologije izrade obloge i jezgra na bazi domaćih sirovina za proizvodnju specijalnih obloženih elektroda namenjenih za elektrolučno zavarivanje čelika.

Realizovani:

 1. TR 11026 - Istraživanje u oblasti filtara sa površinskim akustičkim talasom (PAT) optimizacija projektovanja, izbor materijala i tehnologije proizvodnje, 2008-2010
 2. 141030G - Dielektrične, optičke i transportne osobine protonskih provodnika, 2006-2010
 3. TR-19205- Istraživanje mogućnosti optimizacije rada i revitalizacije habajućih delova ventilacionog mlina termoelektrane Drmno – Kostolac, 2009-2010
 4. Program "Popularizacija nauke": Projekat "Naukom u budućnost", 2010.
 5. TR 14046 - Istraživanje i razvoj anemometarskih sondi, merno kalibracionih postupaka i optičkih metoda za merenja u tehničkoj praksi
 6. TR 19023- Osvajanje novih tehnologija reparaturnog zavarivanja za interventne remonte termoenergetskih postrojenja
 7. OI 142055 - Strukturne modifikacije i reakcije mikroporoznih i mezoporoznih materijala
 8. TR 18009 - Razvoj istraživačko-komercijalnog posrojenja za konverziju otpadnih biljnih ulja u biodizel
 9. TR 142061- Elektrohemijske karakteristike oksidnih i polimernih prevlaka na modifikovanim površinama metala, 2008-2010
 10. TR 14018-Istraživanje i razvoj noseće strukture i procena materijala elemenata pasivne sigurnosti
 11. TR 14014- Istraživanje i razvoj metoda za ocenu integriteta i pouzdanosti zavarenih cevi u naftnoj industriji
 12. TR 14025- Primena savremenih legura aluminijuma za zavarene konstrukcije
 13. TR 19050 - Osvajanje proizvodnje komponenti konstrukcija postupkom zavarivanja trenjem alatom
 14. TR 14009 - Istraživanje u oblasti zamora mehanike loma i pouzdanosti rudarskih i energetskih konstrukcija
 15. Mehanika loma i oštećenja (1793), Matematički fakultet, Beograd, 2002-2004,
 16. Strukturne modifikacije i fazne transformacije zeolita(2243), Fakultet za fizičku hemiju, 2002-2004
 17. Biomonitoring i ekološka zaštita akumulacionih jezera za vodosnabdevanje Kragujevca (1252), Prirodno matematički fakultet Kragujevac, 2002-2004
 18. Poboljšanje performansi rada hidroenergetskih i termoenergetskih postrojenja (S.2.06.21.142), Mašinski fakultet1994-1996
 19. Istraživanje i razvoj opreme za fleksibilna procesna postrojenja i ekološki čiste male kontejnerske objekte(S.5.03.67.240),1994-1996
 20. Osvajanje sistema grejanja i hlađenja putničkih vagona primenom termodinamičkih poluprovodnika(I.5.1837), Institut Goša,1996
 21. Razvoj enzimskog reaktora za hidrolizu žitarica i izrada modela sa projektantskom dokumentacijom (I.4.1190), IHIS-Zemun,1996
 22. Tipsko mini postrojenje za proizvodnju biodizel goriva (I.2.1175) Institut Goša, (1996)
 23. Laki trolejbus tipa SOLO (I.2.1153)- Institut Goša, (1996)

Saradnja:

 • TELENOR DOO
 • US STEEL SERBIA DOO
 • KOLUBARA METAL
 • EM DIP PRO TEAM DOO
 • JP TOPLIFIKACIJA POŽAREVAC
 • ATB FOD DOO
 • M. BLAGOJEVIĆ FAPROMAL
 • FLUID UTVA
 • LASTA – IKARBUS AD
 • ZASTAVA KOVAČNICA
 • VIP MOBILE DOO
 • AMIGA KRALJEVO DOO
 • VAHALI SERVICE & MARINE DOO
 • RHINE DANUBE DOO
 • AD TERMOVENT SC LIVNICA ČELIKA
 • DAMIBA TRADE
 • ČELIK VELIKO GRADIŠTE
 • AMCO BEOGRAD
 • INSTITUT KIRILO SAVIĆ
 • MESNA ZAJEDNICA KLENOVNIK
 • KONTROL INSPEKT DOO
 • VLADEX DOO
 • TÜV SÜD SERBIA DOO
 • POLIESTER GRUPA DOO
 • YUGOROSAZ AD
 • UTVA SILOSI AD
 • MILAN BLAGOJEVIĆ AD SMEDEREVO
 • MILAN BLAGOJEVIĆ NAMENSKA AD
 • DP TERMOELEKTRANE I KOPOVI KOSTOLAC
 • EPS JP PK KOSOVO OBILIĆ
 • EPS JP TERMOELEKTRANE KOSOVO OBILIĆ
 • RAPP ZASTAVA
 • GALEB GROUP DOO
 • TELEKOM SRBIJA MTS
 • COMPACT MM TRADE
 • INSTITUT IMS AD
 • ALTAMED
 • MIP PROCESNA OPREMA DOO
 • GFOŠA ŠV
 • GOŠA FOM AD
 • GOŠA MONTAŽA AD
 • ZAŠTITNA SOLKO DOO

 

Projekti iz oblasti mašinogradnje

Za sve projekte iz mašinogradnje urađena je kompletna projektna i konstruktivna dokumentacija sa tehnologijom izrade.

Aktuelni:

 1. Projekat zamene zuba na kompaktoru BOMAG, Krajnji korisnik Gradska Čistoća-Deponija VINČA,  Investitor Vladex-Trstenik

Realizovani i u upotrebi:

 1. Projekat sanacije tri suda pod pritiskom-autoklava za »Milan Blagojević“ Namenska AD, Lučani,2010.
 2. Pokretna Laboratorija za izradu paranteralnih rastvora, prototip, nulta serija i serija-čelični kostur
 3. Pokretna Laboratorija za izradu paranteralnih rastvora, prototip, nulta serija i serija, aluminijumski kostur
 4. Pokretna Tehnička radionica za remont municije, prototip, prototipska partija
 5. Trolejbus, prototip
 6. Supstitucija uvozne opreme : obrtno postolje MD 52, nosač vrata , brava za deblokadu , vrata prigradskog vagona , grejač „ Z “ vagona , k očiona papuča za vagon
 7. Transport gotovih proizvoda (transportni valjci) u fabrici stakla Paraćin
 8. Pokretna operaciona sala , prototip i nulta serija
 9. Pokretna Laboratorija za izradu galenskih preperata , prototip
 10. Pokretni motorni filtar za preradu vode
 11. Pokretna pekara , prototip
 12. Pokretni rendgen
 13. Laboratorija za izradu medicinskog kiseonika
 14. Podizači ( mehaničke dizalice) za podizanje kontejnera sa drumskih vozila. 1982.
 15. Projektovanje razmenjivača (urađena tehnička i konstruktivna dokumentacija)
 16. Konstruisanje pokretnog tresača voća, (dokumentacija i nekoliko prototipova)
 17. Konstrujisanje raznih vrsta kontejnera:čelični, aluminijumski, na sklapanje i razvlačenje
 18. Pokretna telefonska centrala u čelinim kontejnerima od 20“. Telekom Pupin, 1999.
 19. Pokretna telefonska centrala u čelinim kontejnerima od 40“. Telekom Pupin, 1999.
 20. Staklenik
 21. Plastenik
 22. Nisko noseći trolejbus
 23. Izrada upustva za rukovanje i održavanje različitih mobilnih postrojenja
 24. Izrada upustva za srednji i generalni remont oklopnih transportera
 25. Izrada proračuna i kontrolne atestne dokumentacije posuda pod pritiskom
 26. Projekat samohodnog četvoro osovinskog vozila sa haubicom, Nora B, VTI, 1990.
 27. Projekat rekonstrukcije lansera raketa, VTI, 2002.
 28. Elektromotorni voz. Institut «Goša», Beograd, Rade Končar Zagreb, 1984.
 29. Izrada atestno tehničke dokumentacije za posude pod pritiskom za: TE ĐERDAP, TE Kostolac, Želvoz Smederevo, Pivara DASI Svilajnac, Lasta Smederevska Palanka
 30. Modularni sistem za stambeno poslovni objekat, 1995. god. GOŠA-STOJMAŠINA-SAMARA
 31. Kontejnersko naselje za gradilište sa različitim sadržajima, 1995. god. Naftna kompanija
 32. Fabrika alkohola na bazi skrobnih sirovina, 1994.god. Omsk-Rusija.
 33. Laboratorijski fermetor 5l, 1993.god.
 34. Kontejner za prevoz biološkog otpada
 35. Rashladna posuda za čuvanje biološkog materijala za priplod
 36. Mlin za brašno, kućni
 37. Projekat vodotornja od 350 m3.
 38. Poluindustrijsko postrojenje za biohumus- 1999. Investitor-HK Goša

Projekti iz oblasti hidraulike

 1. Projekat «Žirafa», Mobilni hidraulički teleskopski stub reflektor, 1982.
 2. Hidraulička platforma za ispitivanje vozila, ?akretna oko horizontalne i vertikalne ose, kooperacija sa VTI, 1982.
 3. Razvoj hidrauličkog sistema drumskih vozila, 1982.
 4. Projekat, razvijanje opreme za maziva, kooperacija sa firmom TECALEMIT.
 5. Vitla sa hidrospojnicom — kooperacija sa firmom Ro Foping, 1984

Ostali tehnološki projekti

 1. Izrada podloga za projektovanje i konstruisanje TSPP za primenu u PI, TE i NE
 2. Korišćenje sunčane energije u sušenju zrna pšenice, suncokreta i kukuruza uz korišćenje domaćih sunčevih kolektora. 1979.
 3. Elaborat o primeni polimera, 1979
 4. Antikoroziona zaštita objekta i opreme za vlažno siliranje kukuruza u mlečnoj-voštanoj zrelosti i tankova za stajsko đubrivo, 1984
 5. Emajlirnice elemenata silosa za vlažno siliranje i drugih sličnih gabaritnih elemenata u obliku limova u Kosaničkoj Rači,1980
 6. Postrojenja za spaljivanje amonijaka, KHK Lukovac
 7. Postrojenje za kalcinaciju i sušenje zeolita, Fabrika glinice Zvornik
 8. Postrojenje za sagorevanje jalovine, Kolubara, Vreoci
 9. Briketirnica za ugalj Đurđevik, Tuzla
 10. Sušenje ugljene prašine, SSSR
 11. Sušenje cink sulfata, Makedonija
 12. Sušenje otpadnog materijala organskog sastava
 13. Tehnologija zavarivanja vagona za brzine preko 200 km/h FŠV
 14. Tehnologija elektrootpornog zavarivanja vagona kod nerđajućeg čelika, FŠV
 15. Tehnologija zavarivanja sudova za tečni amonijak, Juhor-Jagodina
 16. Tehnologija zavarivanja cevovoda od čelika visoke čvrstoće, RHE, Bajina Bašta
 17. Metodi zavarivanja Al legura (pokretna laboratorija, cisterna za mleko, vrata vagona), FŠV
 18. Obuka i atestiranje preko 6000 zavarivačkih kadrova u Jugoslaviji Elaborat o ekonomskoj opravdanosti u druživanja SOUR Goša i MIP – Ćuprija

Projekti realizovani od strane OUR ZIKOM

(pružanja usluga tehnologije zavarivanja, obuka zavarivača, ispitivanje i kontrola zavarenih spojeva) sa:

 1. MIP Ćuprija (ispitivanje teških sudova pod pritiskom)
 2. METALAC - Ivanjica
 3. LUČANE
 4. Ramske hidroelektrane
 5. Sjenički rudnici (veliki obim poslova)
 6. Kosovske hidroelektrane
 7. Transfer tehnologije za Iran , tehnološki projekat za izradu vagona Tehnološki projekat fabrike mašinskih delova u Rožaju
 8. Organizacija kontrole kvaliteta INEX - RO Ezerka, Ohrid
 9. Unapređenje tehnologije rada INEX RO Ezerka – Ohrid
 10. Mikro organizacija tehničke pripreme proizvo d nje INEX RO Ezerka - Ohrid
 11. Projekat makroorganizacije INEX RO Ezerka - Ohrid Projekat mikro organizacije INEX RO Ezerka
 12. Delovi projekta p ostrojenje za spaljivanje amonijaka – Lukavac
 13. Programska i proizvodna orijentacija RO FDM Rožaje
 14. Program konsolidacije i stabilizacije OOUR INOVA - Nova Varoš
 15. Izbor optimalnog rešenja sistema za udesno hlađenje reaktora. NE Krško, 1978
 16. Uticaj prenosa toplote na pouzdanost NE Krško, 1978
 17. Studija klimatskih i bioloških uslova radi čuvanja hrane sa izradom idejnog projekta tehnologije uskladištenja i proizvodnje. Silos za prehrambene proizvode u Inđiji, 1979
 18. Sušenje i skladištenje u ćelijama silosa «Goša-Long», 1980
 19. Tehnologija proizvodnje povrtarskih kultura prema Evropskim standardima za biološku poljoprivredu- 1999
 20. Tehnologija sušenja povrća, 1999.
 21. Stuija Proitvodnja stočne hrane, 2000.

Investicioni projekti

 1. Investicioni projekat fabrike termopolimera-Azanja. Beograd,1980., Autor Dragan Bjelić, Dositije Živanović
 2. Investiciono-tehnički elaborat za izradu fabrike rudarske opreme u Gnjilanu – "Metalac"
 3. Investiciono-tehnički elaborat za modernizaciju i iz g radnju preduzeća "Metal" – Preševo
 4. Investiciono-tehnički elaborat za modernizaciju proizvodnih kapaciteta Preduzeća "Elektrokontakt" u Preševu
 5. Investiciono-tehnički elaborat za izgradnju pogona za proizvodnju delova i održavanje priključnih drumskih vozila po sistemu GOŠA-FRUEHAUF- Bosanska Krupa
 6. Dopuna investiciono-teh n ičkog elaborata za izradu fabrike rudarske opreme u G nji lanu (O O UR Metalac)
 7. Investiciono-tehnički elaborat za izradu fabrike otkovaka u Podujevu
 8. Investiciono-tehnički elaborat za fabriku u Simićevu
 9. Elaborat idejnog rešenja ;adaptacija i re n oviranje Jugoslovenskog dra m skog pozorišta
 10. Investiciono-tehnički elaborat za modernizaciju proizvodnih kapaciteta Fabrike "Elektrokontakt" u Preševu
 11. Investiciono-tehnički elab o rat o modernizaciji i proširenj u metaloprera đ ivačkih k apaciteta u RO "Tehničar" – Grubišno Polje
 12. Fabrika rud arske opreme Gnjilane
 13. Investiciono-tehnički elaborat o modernizaciji i proš i renju metaloprera đ ivačkih kapaciteta u RO "Tehničar" - Grubišn o Polje ( II varijanta)
 14. Investiciono-tehnički elaborat o izgaadnj i II faze fabrike za proizvodnju drumskih vozila u Bosanskoj Krupi
 15. Investiciono-tehnički elaborat za i zgradnju fabrike rudarske opreme u Gnjilanu
 16. RO "Tehničar" - Grubišno Polje - Unapre đ enje tehnologije rada
 17. Elaborat o društveno-ekon s mskoj opravdanosti udruživanja SOUR Goša i RO "Metal" – Apatin
 18. Investicioni program za uvođenje automatske obrade podataka u SOUR-u Goša. Institut Goša, 1979.

Projekti iz oblasti organizacije rada

 1. Industrijsko inžinjerstvo RMK Zenica: organizacija, priručnik i metode,Institut «Organomatik» 1977.god.
 2. Eleborat za uvođenje modernog sistema arhiviranja dokumentacije u Goši, 1978.
 3. Standardni elementi rada sa vremenskim trajanjem za sečenje metala raznim sredstvima i metodama rada. 1978.
 4. Upravljački informacioni sistem IRO- RAD- Beograd, 1980.

Kalendar

Novembar 2018
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
You are here Reference