Ispitivanje, kontrolisanje, etaloniranje i ekspertize

Štampa

Usluge ispitivanja, kontrolisanja, etaloniranja i ekspertiza pružaju se u Zavodu za ispitivanje i kontrolu (Zavod). Zavod je organizaciona celina Instituta Goša d.o.o. i smešten je u Smederevskoj Palanci.

U sastavu Zavoda se nalaze sledeće laboratorije:

Laboratorije poseduju sertifikat o akreditaciji prema standardu SRPS ISO/IEC 17025: 2006 - kliknite ovde za pregled sertifikata.

 
Za sva pitanja i ponude možete se obratiti na kontakt
Radoslav Obradović, dip. inž., direktor Zavoda za ispitivanje i kontrolu  |