DEMONSTRACIJA - slobodan ulaz u ulozi GOSTA
(DEMO)

 Pristup kursu je dozvoljen gostima


Ovo je Vaše mesto za vežbu i ispitivanje mogućnosti koje pruža MOODLE, programski paket za online učenje. Objašnjenja alata i način njihovog korišćenja dati su u okviru tema.

Započnite klikom na naslov Demonstracije. Izaberite pristup u ulozi GOST, ukoliko nemate svoj nalog u E-Učionici,ili se prijavite sa svojim pristupnim podacima ukoliko ste već prijavljeni korisnik. Na ovaj način ćete moći da pristupite svim sadržajima Demonstracije.

Navedena kategorija - kurs koji se placa, postavljena je radi pregleda i isprobavanja opcije za naručivanje kurseva online (demonstracija je besplatna)

Ovaj kurs zahteva plaćanje za pristup