E-Učionica: Korisničko uputstvo za iQSim simulator u zavarivanjuImplementacija ovog softvera, prevedenog na srpski jezik, u E-Učionicu Instituta Goša je obavljena u okviru projekta W-tech. Projekat W-tech je finansiran od strane Evropske unije kroz projekat RSEDP 2.

Ovaj resurs treba da se pojavi u iskačućem prozoru.
Ako nije, kliknite ovde: Korisničko uputstvo za iQSim simulator u zavarivanju